... Rječnik | do | (lat. dare davati,dati, do daj... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

do (lat. dare davati,dati, do dajem) do ut des (lat.) prav. dajem da bi i ti dao; do ut facias (lat.)ja dajem, a ti radi  
doajen (fr. doyen)starješina, najstariji po redu primanja u nekom društvu,nekoj ustanovi, najstariji po godinama; dekan,starješina fakulteta; doajen diplomatskog zbora strani izaslanik koji je najduže akreditiran na nekom dvoru ili pri vrhovnoj upravi neke držav  
doalij (lat. doalium) prav. imanje koje ostaje nakon muževljeve smrti ženi na uživanje, udovički dio; doarij  
doarij (lat. doarium) prav.v. doalij  
DOBA STUPANJA U BRAK različita shvatanja o tome u kojim su godinama mladi ljudi sposobni da osnuju bračnu zajednicu. U mnogih naroda još idanas susrećemo običaj dase djevojke udaju čim zađu u pubertet, a mladići se žene tek nekoliko godina kasnije. Tako rano stupanje u brak j  
doberman plemenita rasa pasa,križanacnjemačkog ovčara i velikog pinča, odličan policijski pas (nazvan po uzgajivaču A. A. Dobermannu)  
DOBITI KORPU biti odbijen od djevojke prilikom udvaranja ili prosidbe (v. Dati korpu).  
DOBNA ASIMETRIJA NUPCIJALITETA neistovjetnostživotnog doba, tj. godina starosti bračnih partneraprilikom sklapanja braka. Idealna dobna sl.etrija, tj. isti broj godina oba bračna partnera prilikom sklapanja braka veoma je retka pojava. Dokle može ićiasl.etrija zavisl.od mnogih okolnost  
DOBNO STABLO V. v DOBNO-SPOLNA PIRAMIDA  
DOBNO-SPOLNAPIRAMIDA grafički prikaz sastava stanovništva prema dobnim skupinama i spolu. Koriste se još nazivi: piramidastarosti, stablo života, biološko stablo,dobno stablo i sl.  
doboštorta torta napravljenaprema receptunekadašnjeg bečkog slastičara Doboscha  
docendo discimus (lat.) poučavajući (druge) učimo (isami) (Seneca)  
docent (lat. docens) učitelj, osobito na visokim školama (početno zvanje nastavnika visokih škola)  
docilan (lat. docilis)poučljiv, koji lako uči i shvaća; poslušan  
docirati (lat. docere)poučavati, učiti drugoga, upućivati; docendo discimus (lat.) učeći drugoga isami učimo  

1 2 3 4 5 14