... Rječnik | milijun | (lat. millio, tal. milione) ti... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

milijun (lat. millio, tal. milione) tisuæu tisuæa = 1.000.000  
milijunaš (fr. millionnaire)bogataš èije imanje predstavlja vrijednost od jednog ili višemilijuna; pren. vrlo bogat èovjek, truli bogataš