... Rječnik | orelin | kem. v. pod orlean | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

orelin kem. v. pod orlean  
oreljef (fr. hautrelief,tal. alto rilievo) umj. reljef s veoma ispupèenim, gotovo punim likovima