... Rječnik | partykarta | (fr. partoutbillet)karta kojav... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

partykarta (fr. partoutbillet)karta kojavrijedi kao ulaznica za sve predstave jednog kazališta