... Rječnik | abolirati | abolish | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

abolish abolirati  
abolish ukinuti  
abolish poništiti  
abolish ukidati  
abolish uništiti  
abolish abolitirati  
abolish at entry into force ukinuti danom stupanja na snagu  
abolish between themselves međusobno ukinuti  
abolish charges ukinuti pristojbe  
abolish customs duties ukinuti carine  
abolish measure ukinuti mjeru  
abolish measures ukinuti mjere  
abolish practice ukinuti praksu  
abolish restrictions ukinuti ograničenja  
abolished ukinuća  

1 2