Unesi riječ

Domaći

ama but  
amajlija amulet  
amajlija fetish  
amajlija mascot  
amajlija medicine  
amalgam amalgam  
amalgamacija amalgamation  
amalgami slitina bogati srebrom i kositrom silver-tin-base amalgams  
amalgamski ispuni amalgam fillings  
amalgiranje amalgamation  
amandman amendment  
amandmani amendments  
amanet behest  
amanet testament  
amanet will  

Engleski rječnik

amalgam mješavina  
amalgam amalgam  
amalgam mješavini  
amalgam fillings amalgamski ispuni  
amalgamate spojiti se  
amalgamate udružiti se  
amalgamate udružen  
amalgamate spajati  
amalgamate miješati sa živom  
amalgamate ujedinjen  
amalgamate miješanje sa živom  
amalgamate stopiti  
amalgamate ujediniti se  
amalgamation amalgiranje  
amalgamation amalgamacija  

1 2 3 4 5