... Rječnik | sporedno značenje | connotation | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

connotation sporedno značenje  
connotation sporedno znaeenje