Unesi riječ

Engleski rječnik

crude sirova  
crude nedozrio  
crude neprerađen  
crude sirov  
crude grub  
crude surov  
crude primitivan  
crude nafta  
crude neizgrađen  
crude gruba  
crude neobrađen  
crude neprera?en  
crude nedozreo  
crude ash sirovi pepeo  
Crude Oil nafta  

1 2