Unesi riječ

Domaći

damping dumping  

Engleski rječnik

damp maglovit  
damp vlažan  
damp mokar  
damp ovlažiti  
damp prigušiti  
damp vlaga  
damp magla  
damp proof otporan na vodu  
damp proof otporan na vod  
damp proofing izolacija protiv vlage  
damp proofing izolacijski protiv vlage  
damp-proof otporan na vodu  
damped ovlažen  
damped prigušen  
damped oscillation prigušeno titranje  

1 2