Unesi riječ

Domaći

dive divas  
divergencija divergence  
divergentan divergent  
divergentan diverging  
divergirati branch off  
divergirati diverge  
diverzant commando  
diverzant saboteur  
diverzificiranost diversification  
diverzifikacija diversification  
Diverzifikacija izvora Diversification of the Sources  
diverzifikacija izvoza diversification of exports  
diverzifikacija opskrbe diversification of supply  
diverzifikacija portfelja diversification  
diverzija diversion  

Engleski rječnik

dive zaroniti  
dive roniti  
dive uroniti  
dive skočiti u vodu  
dive ronjenje  
dive upijač  
dive spust  
dive uron  
dive skok u vodu  
dive gnjuriti  
dive zagnjuriti se  
dive skoeiti u vodu  
dive reception prijem lopte upijačem  
diveine božanski  
diveine uzvišen  

1 2 3 4 5 7