Unesi riječ

Engleski rječnik

encompass okruživati  
encompass uključiti  
encompass okružiti  
encompass obuhvatiti  
encompass opkoliti  
encompass obuhvaćati  
encompass sadržati  
encompass zaokružiti  
encompassed obuhvaćen  
encompassed okružuje  
encompassed okružen  
encompassed obuhvaćale  
encompassed planning obuhvatno planiranje (koje omogućava postupno inst  
encompasses okružuje  
encompasses obuhvaća