Unesi riječ

Engleski rječnik

fully posve  
fully punoj  
fully u potpunosti  
fully do kraja  
fully sasvim  
fully potpuno  
fully puno  
fully cjelovito  
fully cjelovitoga  
fully u cijelosti  
fully connected mobile network potpuno povezana (pokretna) mreža  
fully connected mobile network pokretna mreža izravno povezanih čvorišta  
fully qualified domain name službeno ime područja (INTERNET)  
fully style potpuna adresa  
fully-ref gas carrier plinski tanker za prijevoz plina min. temperature