Unesi riječ

Engleski rječnik

function djelovati  
function funkcionirati  
function funkcije  
function funkcija  
function dužnost  
function raditi  
function djelovanje  
function djelatnost  
function svrha  
function djelati  
function zadatak  
function key funkcijska tipka  
function keys funkcijske tipke  
function of a complex variable funkcija kompleksne promjenjive  
function of correlation funkcija korelacije  

1 2 3 4 5 7