Unesi riječ

Domaći

iskrcati se disembark  
iskrcati se land  
iskrcati se to disembark  
iskrcati se sa broda debark