Unesi riječ

Domaći

Italija Italy  
italijan italian  
italijanka italian  
italijanski italian  
italijanski jezik italian  
Italije Italy  
ITC ITC  
itd. etc  
itd. etc.  
iteracija iteration  
iteracijski iterative  
iteracijski postupak iterative procedure  
iterativan iterative  
iterativna iterative  
iterativni iterative  

Engleski rječnik

it ono  
it ona  
it ga  
it to  
it on  
it onaj  
it taj  
it assumes pretpostavlja se  
It can be said moglo bi se reći  
It can be said Što bi se reklo  
it doesn't matter ništa zato  
it happened dogodilo se  
it has happened desilo se  
it hurts boli me  
it is to je  

1 2 3 4 5 12