Unesi riječ

Domaći

izravni direct  
izravni kod direct code  
izravni prijam on-line processing  
izravni prijevoz direct transport  
izravni pristup random access  
izravni pristup Internetu Internet direct access  
izravni put radij s kog vala direct path  
izravni trošak direct cost  
izravni ulaz line input  
izravni ulaz on-line input  
izravni unos line input  
izravni unos (podataka) on-line input