Unesi riječ

Domaći

jedan od dvojice either  
jedan od intervala na koji je radno područje kvant quantizing interval  
jedan od protokola za mobilnu IP komunikaciju base protocol  
jedan okret zemlje oko sunca revolution  
jedan otkucaj digitalnog sata u računalu tick  
jedan po jedan one by one  
jedan pogrešan bit single-bit error  
jedan prema drugome to one another  
jedan sa drugim together  
jedan za drugim) serial transmission  
jedanaest eleven  
jedanaesti eleventh  
jedanput once  
jedanput some time  
jedanput godišnje once a year  

1 2