Unesi riječ

Engleski rječnik

once jedanput  
once nekad  
once nekadašnjeg  
once nekada  
once jednom  
once a day jednom dnevno  
once a year jedanput godišnje  
once again još jednom  
once upon a time bi jednom jedan  
once upon a time jednom davno