Unesi riječ

Engleski rječnik

jump skočiti  
jump skakati  
jump skok  
jump porast  
jump skočite  
jump nadzorni skok ili prijenos unutar normalnog slijed  
jump preskočiti  
jump skoeiti  
jump preskoeiti  
jump ball podbacivanje lopte na početku poluvremena  
jump button gumb skoka  
jump hit udarac po lopti u skoku  
jump off iskočiti  
jump out odskočiti  
jump pass dodavanje u skoku  

1 2 3