Unesi riječ

Domaći

juvenile atrophy of unilateral limb juvenile atropy of unilateral limb  

Engleski rječnik

juvenile malodobnik  
juvenile mlad  
juvenile mladić  
juvenile maloljetnik  
juvenile mladićki  
juvenile malodoban  
juvenile mladia  
juvenile anchovy juvenilni brgljun  
juvenile atropy of unilateral limb juvenile atrophy of unilateral limb  
juvenile court sud za maloljetnike  
juvenile delinquency maloljetnička delinkvencija  
juvenile delinquency maloljetničko prijestupništvo  
juvenile delinquent maloljetni delinkvent  
juvenile delinquent maloljetni prestupnik  
juvenile delinquents maloljetni delinkventi  

1 2