... Rječnik | know-how | know-how | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

know-how know-how  

Engleski rječnik

know poznavati  
know razumjeti  
know saznati  
know znaš  
know zna  
know znao  
know znati  
know upoznati  
know znam  
know znaju  
know razumeti  
Know how znanje kako  
know the ropes biti iskusan  
Know what znanje što  
Know whwre to znanje kamo ići  

1 2 3 4 5 7