Unesi riječ

Engleski rječnik

maternal majčinski  
maternal po majci  
maternal materinski  
maternal maternji  
maternal antibodies majčinska protutijela  
maternal febrility febrilitet majke  
maternal recognition of the pregnancy majčinski odgovor na gravidnost