Unesi riječ

Domaći

nejednak one sided  
nejednak spotty  
nejednak unequal  
nejednak uneven  
nejednak unlike  
nejednak varying  
nejednak one-sided  
nejednaka unequal  
nejednaki odds  
nejednako unequally  
nejednakost disparity  
nejednakost imbalance  
nejednakost inequality  
nejednakost odds  
nejednakost unevenness  

1 2