Unesi riječ

Domaći

obrana advocacy  
obrana assert  
obrana defence  
obrana defend  
obrana defense  
obrana gauntlet  
obrana čovjek na čovjeka head to head defense  
obrana jedan na jedan one-on-one defense  
obrana jedan na jedan one-to-one defense  
obrana na pola terena half court press  
obrana od poplava flood protection  
obrana po cijelom terenu full court press  
obrana s rotacijom igrača u suprotnom smjeru slice defense