Unesi riječ

Domaći

ponuda bid  
ponuda bidding  
ponuda bids  
ponuda facility  
ponuda offer  
ponuda offering  
ponuda overture  
ponuda proposal  
ponuda submit  
ponuda supply  
ponuda tender  
ponuda cijene kod cjenkanja quotation  
ponuda cijene za dionicu offer for share  
ponuda i potražnja offer and demand  
ponuda i potražnja supply and demand  

1 2