... Rječnik | popravljanje | amendment | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

popravljanje amendment  
popravljanje betterment  
popravljanje fixing  
popravljanje retrieval  
popravljanje servicing  
popravljanje štete damages