Unesi riječ

Domaći

preporuka passport  
preporuka recommendation  
preporuka reference  
preporuka recommmendation  
preporuka (ITU recommendation  
preporuka CCITT za elektroničku razmjenu poruka X.400  
preporuka CCITT za elektroničku razmjenu poruka X.400 recommendation  
preporuka CCITTa za paketne mreže sa spajanjem X.25  
preporuka EAEC-a EAEC recommendation  
preporuka ECSC-a ECSC recommendation  
preporuka EZ-a EC recommendation  
preporuka G.920 (CCITTa) opisuje opće parametre sl Q.92Q  
preporuka G.921 (CCITTa) opisuje uspostavu veze po Q.921  
preporuka G.931 (CCITTa) za uspostavu veze po D ka Q.931/LAPD  
preporuka G.940 (CCITTa) opisuje upravljanje mreže Q.940  

1 2