Unesi riječ

Domaći

provedba application  
provedba enforcement  
provedba execution  
provedba functioning  
provedba implementation  
provedba implementing  
provedba procedure  
provedba pursuit  
provedba članka 21. implementation of Article 21  
provedba dogovora functioning of arrangement  
provedba dogovora functioning of arrangements  
provedba dogovora implementation of arrangements  
provedba ovoga Sporazuma functioning of this Agreement  
provedba prava law enforcement  
provedba prava Zajednice national implementation of Community law  

Engleski rječnik

prove osvjedočiti  
prove dokaže  
prove pokazati se  
prove potvrditi se  
prove biti  
prove dokazati  
prove dokazivati  
prove potvrditi  
prove isprobati  
prove pokazati  
prove osvjedoeiti  
prove problematic kapricirati se  
proved uvrđen  
proved dokazan  
proved culpability dokazana krivnja  

1 2 3 4 5