... Rječnik | registracija | registration | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

registracija registration  
registracija writing  
registracija društva registration of a company  
registracija igrača player registration  
registracija kluba club registration  
registracija raka cancer registration  
registracija temeljena na zoni zone - based registration  
registracija temeljena na zoni zone - based registration zone - based registratio  
registracija upotrebe usage clause  
registracija vozila vehicle registration  
registracija žigova registration of marks