... Rječnik | urudžbeni zapisnik | registry | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

registry urudžbeni zapisnik  
registry dnevnik  
registry matični ure  
registry upisivanje  
registry zapisivanje  
registry registar  
registry matični ured  
registry matieni ured  
registry clerk voditelj urudžbenog zapisnika  
Registry Department Uprava registara