Unesi riječ

Engleski rječnik

specification specifikacija  
specification specifikacijom  
specification tehnički opis  
specification tehnički uvjeti  
specification detaljni opis  
specification pojedinosti  
specification propis  
specification tehnički uslovi  
specification and description language specifikacijski i opisni jezik  
specification of tariff heading specifikacija carinskih naslova  
specifications specifikacije