Unesi riječ

Engleski rječnik

spectral avetinjski  
spectral sablastan  
spectral spektralan  
spectral spektralna  
spectral spektar  
spectral spektralni  
spectral spektarski  
spectral band replication repliciranje opsega spektra  
spectral distribution spektralna distribucija  
spectral efficiency iskoristivost spektra  
spectral efficiency iskoristivost spektralnog pojasa  
spectral flatness measure (sfm) mjera spektralne ravnoće  
spectral graph theory spektralna teorija grafova  
spectral line spektralna linija  
spectral line shape oblik spektralne linije  

1 2