... Rječnik | preuzimanje | underwriting | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

underwriting preuzimanje  
underwriting pokroviteljstvo  
underwriting preuzimanje rizika  
underwriting discounts popust pri ugovaranju  
underwriting exsperience osigurateljno iskustvo  
underwriting loss osigurateljni gubitak  
underwriting results osigurateljni rezultati  
underwriting year osigurateljna godina