Unesi riječ

Engleski rječnik

updating ažuriranje  
updating poboljšanje  
updating obnova  
updating modernizacija  
updating run obrada ažurira  
updating run obrada ažuriranjem