Unesi riječ

Domaći

već already  
već alredy  
već but  
već yet  
već od as early as  
već rečeno ditto  
veća exceeds  
veća greater  
veća heavy  
veća važnost leverage  
veće bigger  
veće enhanced  
veće greater  
veće larger  
veće more  

Engleski rječnik

vector vektorski  
vector vektorskim  
vector vektor  
vector vektorsko  
vector vektoru  
vector control vektorska regulacija  
vector graphic slikovni prikaz podataka pohranjen u memoriji raču  
vector graphic vektorska grafika  
vector potential vektorski potencijal  
vector space vektorski prostor  
vector sum excited linear prediction linearno predviđanje pobuđeno vektorskim zbrojem  
vectorial vektorski  
vectorlyser vektor analiza  
vectorlyser vektorski analizator  
vectors vektore  

1 2 3 4 5 7