Unesi riječ

Francuski rječnik

coteau uzvisina  
coteau; pente uzvisina; kosina, nagib