Unesi riječ

Holandski rječnik

Golf bezdan  
Golf klatiti se  
Golf lepršati  
Golf mahanje  
Golf mahati  
Golf odmahnuti  
Golf ondulacija  
Golf oscilacija  
Golf signal  
Golf treperenje  
Golf uzburkanost  
Golf val  
Golf vala  
Golf valjati se  
Golf valni  

1 2