Unesi riječ

Holandski rječnik

Verwezenlijking dostignuce  
Verwezenlijking ispunjenje  
Verwezenlijking postici  
Verwezenlijking postignuce  
Verwezenlijking postizanje  
Verwezenlijking tekovina  
Verwezenlijking vještina