Unesi riječ

Domaći

amnestija, opće pomilovanje amnistia  
amplituda ampiezza  
amputirati, odsjeći amputare  
analogan, sličan analogo(a)  
analiza, raščlamba analisi  
analizirati, raščlaniti analizzare  
ananas ananas  
anarhija, bezvlađe anarchia  
anatomija anatomia  
anegdota aneddoto  
štap za pecanje canna da pesca  
činovnik; namještenik impiegato(a)  
angina angina; tonsillite  
autoprikolica rimorchio  
anomalija, nepravilnost anomalia  

Italijanski rječnik

A prema  
A premjestiti se  
A preseliti se  
A pri  
A radi  
A raditi  
A razgraniciti  
A razmak linija  
A tamo  
A trebati  
A u  
A u (mjesto)  
A uciniti  
A uraditi  
A uspijevati  

1 2 3 4 5 405