Unesi riječ

Domaći

incentivo podsticaj  

Italijanski rječnik

Incentivo inicijativa  
Incentivo motivacija  
Incentivo pobuda  
Incentivo poticaj  
Incentivo povod  
Incentivo uzrok