Unesi riječ

Domaći

qualunque essa kogod bilo  

Italijanski rječnik

Qualunque bez obzira  
Qualunque bilo koji  
Qualunque koji mu drago  
Qualunque ma koji  
Qualunque nikakav  
Qualunque što god  
qualunque sia bilo što  
qualunque; facoltativo(a) bilo što, što god; neobvezan