Unesi riječ

Domaći

spesso modulisan frekventno modulisan  

Italijanski rječnik

spesso često  
Spesso cest  
Spesso cesto  
Spesso više puta  
spessore debljina  
Spessore cvrstoca  
Spessore gustoca