Unesi riječ

Domaći

uredaj Macchina  
uredaj Aeromobili unità di controllo  
uredaj Meccanismo  
uredaj Dispositivo  
uredaj Pianta  
uredaj Sistema  
uredaj Impostare  
uredaj Installazione  
uredaj Unità  
uredaj Nozione  
uredaj Apparecchio  
uredaj Assemblea  
uredaj Attuare  
uredaj Attrezzi  
uredaj Attrezzature  

Italijanski rječnik

uredaj za crtanje dispositivo per il disegno  
uredaj za ispitivanje dispositivo per il test  
uredaj za podražavanje dispositivo di simulazione  
uredaj za pretraživanje Broj dispositivo per la ricerca  
uredaj za sabiranje un dispositivo per l ' aggiunta di  
uredaj za treniranje dispositivo per la formazione  
uredaj za upozorenje segnalatore  

1 2