... Rječnik | ima, nalazi se | ima; se naoda | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ima, nalazi se ima; se naoda  
imati pravo ima pravo  
imati; imati, posjedovati ima; poseduva  

Makedonski rječnik

ima pravo imati pravo  
ima; poseduva imati; imati, posjedovati  
ima; se naoda ima, nalazi se  
imaginacija; fantazija mašta