... Rječnik | mijenjati, zamijeniti | razmenuva; zamenuva | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

mijenjati, zamijeniti razmenuva; zamenuva