... Rječnik | abdicirati, odreci se | se povlekuva; dava ostavka | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

se povlekuva; dava ostavka abdicirati, odreci se