Unesi riječ

Domaći

stoka dobitok; stoka  

Makedonski rječnik

stoka (proizvodi) roba