... Rječnik | Ambulanta | Zdravstvena ustanova ili dio z... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Ambulanta Zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove u kojoj se vrše pregled i liječenje nehospitalizovanih bolesnika. Sin. ambulatorija. V. poliklinika.  
Ambulantan Koji se odnosi na ambulantu. V. ambulatoran.