... Rječnik | Anatoksin | Toksin koji je simultanim dejs... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Anatoksin Toksin koji je simultanim dejstvom formaldehida i povišene temperature (40o C) izgubio svoju toksičnost, ali je zadržao svoje antigene sposobnosti. Anatoksin ima veliku praktičnu primjenu u vaksinaciji protiv difterije, tetanusa i dr. Sin. toksoid.