... Rječnik | Arteria, | Arterija, žila kucavica, krvn... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Arteria, Arterija, žila kucavica, krvni sud koji odvodi krv od srca ka organima tijela; a. aorta, v. aorta; aa. Coronariae cordis, koronarne, venačne arterije, koje služe izhrani srca. Ima ih dvije: lijeva i desna. Njihove grane ne anastomozuju se međusobno, već su terminalne, završne; a. pulmonalis, plućna arterija, koja polazi iz desne komore srca, penje se ispred početnog dijela aorte i ispod luka aorte dijeli se na lijevu i desnu granu, koje ulaze u odgovarajuće plućno krilo; a. p. je glavna arterija malog krvotoka i odvodi vensku krv u pluća; terminalne a., a. čije se grane ne anastomozuju s granama obližnjih arterija te začepljenje tih arterija dovodi do izumiranja tkiva koje dotična a. vaskularizuje.